Norske par

Bryllupsfotografering og priser

Kjære kommende brudepar! Velkommen til min prisside for bryllupsfotograferingspakker. Disse pakkene er utformet for å hjelpe dere med å estimere prisen på bryllupsfotograferingen jeg tilbyr. Pakkene du ser oppført her er mine mest etterspurte tjenester og alternativer. Kontakt meg for å få prisene som er satt for 2018/2019. Prisene starter på 20.000 NOK.

Ikke fortvil hvis dere ikke finner den perfekte fotopakken her. Da vil jeg gjerne samarbeide med dere for å lage en egendefinert bryllupsfotograferingspakke med en samling tjenester og produkter som passer deres behov for bryllupsdagen. Bare kontakt meg med deres ønsker for å begynne å bygge deres egen perfekte bryllupsfotograferingspakke.

HELDAGSFOTOGRAFERING

pakke .01

Fra forberedelser til fest. Fra morgen til månelys. Fra hun setter opp håret, til hun slår det ut. Hjemme i leiligheten, der han får hjelp av forloveren, og går over talen en siste gang. På hotellrommet, speilet i lyset, der de ser henne i kjolen for første gang.

INKLUDERER
Dokumentarisk fotografering av hele bryllupsdagen • Martines tilstedeværelse, humor, blikk for detaljer og harmoniske vesen under press • Inkluderer bilder helt fra forberedelsene til dere er på dansegulvet • Naturlig og avslappet portrettfotografering er inkludert • Planleggingsmøte før den store dagen for å bli bedre kjent • Ubegrenset bilder i høyeste oppløsning og alle bruksrettigheter • Bildene leveres ferdig redigerte, klare til bruk digitalt • Bildegalleri for dere og gjestene med mulighet for bestilling av fotoprodukter • 50% på forlovelsesfotografering og familiefotografering

HALVDAGSFOTOGRAFERING

pakke .02

Jeg er med dere fra morgenen av. Når han tar på seg dressen, og har glemt å øve på sløyfeknyting. Der hun og pappa sitter i bilen. Hun glemmer buketten. Og pappa løper avgårde. Idet han reiser seg og ser oppover kirkegulvet. Når dere sitter i baksetet. En liten pause for dere selv, ved treet, i lyset.

INKLUDERER
Dokumentarisk fotografering av halve bryllupsdagen, frem til middagen • Inkluderer bilder helt fra forberedelsene til dere sitter ned til bords • Naturlig og avslappet portrettfotografering er inkludert • Planleggingsmøte før den store dagen for å bli bedre kjent • Ubegrenset bilder i høyeste oppløsning og alle bruksrettigheter • Bildene leveres ferdig redigerte, klare til bruk digitalt • Bildegalleri for dere og gjestene med mulighet for bestilling av fotoprodukter

INKLUDERER IKKE
Middag og fest, taler, tårer og de mest uhøytidelige og minnerike øyeblikkene av venner og familie
 • 50% på forlovelsesfotografering og familiefotografering

VIELSE OG PORTRETT

pakke .03

Fanger essensen av bryllupet, og inkluderer naturlige portretter. Bilder fra de aller viktigste øyeblikkene, og atmosfæren rundt bryllupets høydepunkt. En fin pakke for de som ønsker fotografering av vielsen, samt de naturlige portrettene inkludert.

INKLUDERER
Dokumentarisk fotografering av vielsen/seremonien • Naturlig og avslappet portrettfotografering er inkludert • Planleggingsmøte før den store dagen for å bli bedre kjent • Ubegrenset bilder i høyeste oppløsning og alle bruksrettigheter • Bildene leveres ferdig redigerte, klare til bruk digitalt • Bildegalleri for dere og gjestene med mulighet for bestilling av fotoprodukter

INKLUDERER IKKE
Forberedelsene når finstasen skal på og spenningen som bygges opp • Middag og fest, taler, tårer og de mest uhøytidelige og minnerike øyeblikkene av venner og familie
 • 50% på forlovelsesfotografering og familiefotografering

BOOK NÅ

TILLEGGSMENY

 • Forlovelsesfotografering — 2 . 0 0 0 N O K (Inkluderer 1,5 times fotografering og ferdig redigerte og høyoppløselige bilder. Ordinær pris er 4.000 NOK)
 • Familiefotografering — 1 . 5 0 0  N O K (Inkluderer 1,5 timers fotografering og ferdig redigerte og høyoppløselige bilder. Ordinær pris er 3.000 NOK)
 • Fotografering kvelden før bryllupet – 4 . 0 0 0  N O K (Inntil 3 timer fotografering og ferdig redigerte og høyoppløselige bilder)
 • Ekstra timer på bryllupsdagen etter midnatt – 1 . 7 0 0  N O K pr. time
 • Fotografering dagen etter bryllupet – 4 . 0 0 0  N O K
 • Album med 20 oppslag (40 sider) – 4 . 0 0 0  N O K (Ordinær pris 5.000 NOK)
8 RASKE FAQ
SPØRSMÅL
SVAR

BOOKING

Ved booking faktureres et reservasjonsbeløp på NOK 1.000. Når beløpet er betalt er datoen garantert holdt av til dere.

MØTE

Ved planleggingsmøtet møtes vi ca en måned før bryllupet for bli kjent, lage en tidsplan og diskutere deres ønsker rundt bryllupsbildene. Hvis det er store avstander mellom oss kan møtet gjennomføres via telefon eller skype.

BETALING

Prisene oppgitt er inkludert mva. Beløpet betales innen to uker etter bildene er utlevert. PS: Booker dere meg som heldagsfotograf får dere 50% avslag på forlovelsesfotografering og familiefotografering.

RETTIGHETER

Dere kan bruke bildene fritt til privat bruk (inkl. sosiale medier) og forsørrelser. Jeg forbeholder meg retten til å bruke bildene jeg tar i egen markedsføring etter gjennomgang med dere.

LEVERINGSTID

Alle bildene leveres så raskt som mulig etter bryllupet. Dette kan ta alt fra 1 dag til to uker etter bryllupet.

REDIGERING

Alle bildene dere mottar er ferdig redigerte, retusjerte og helt klar til forstørrelser o.l i farge og svarthvitt.

LEVERING

Bildene leveres digitalt via kundegalleriet PassGallery. Andre alternativer kan ordnes hvis dette ikke passer for dere.

BACKUP

Alle originalfilene lagres trygt hos meg på ekstern harddisk.

REISE- OG KJØREKOSTNADER

Brudeparet dekker reise- og kjørekostnader. Fast sats.

2
of
8
International couples

Wedding Photography Package Rates

Hello! And welcome to my wedding photography pricing page. This is the page where I tell you how much it’s going to cost. No emails needed, no tricks, just straight up direct and to the point. These wedding photography package rates are designed to assist you with estimating the cost of your wedding photography. The packages you see listed here are my most commonly requested services and options. Prices start at 20.000 NOK.

But if a package listed here isn’t perfect for you, I will be happy to work with you to create a custom wedding photography package with a collection of services and products that exactly suits your needs for your wedding day. Simply contact me with your needs to start building your own perfect wedding photography coverage.

FULL DAY WEDDING COVERAGE

package .01

From preparations to party. From morning to moonlight. From when she puts up her hair, to when she pulls it out. Back home in the apartment where he gets help from his maid of honour, and does his final preparations for the speech. In the hotel room, where the closest ones see her wearing the dress for the first time.

Documented storytelling of your entire wedding day • Martine’s calm presence, sense of humor, expert eye, and grace under pressure • Includes photos from the preparations in the morning until you're at the dance floor • Pure, natural and relaxed portrait photography session is included • Preparation meeting before the big day, to get to know each other and eat cake • Unlimited amount of color and black&white photos in high-resolution quality and with all rights included • Photos are delivered edited and ready to use digitally • 50% on engagement session or family session. Perfect for invitations or if you have kids!

HALF DAY WEDDING COVERAGE

package .02

I'm with you from the morning. When he wears the suit and has forgotten to practice the loop tie. There, she and dad are in the car. She forgets the bouquet. And dad runs to get it. As he rises up and looks up the church floor. When you're in the back seat. A little break for yourself, by the tree, in the light.

Documented storytelling of half of your wedding day • Martine’s calm presence, sense of humor, expert eye, and grace under pressure • Includes photos from the preparations in the morning until you're at the dinner table • Pure, natural and relaxed portrait photography session is included • Preparation meeting before the big day, to get to know each other and eat cake • Unlimited amount of color and black&white photos in high-resolution quality and with all rights included • Photos are delivered edited and ready to use digitally

CEREMONY AND PORTRAIT PHOTOGRAPHY

package .03

Captures the essence of the wedding, and includes natural portraits. Photos from the most important moments, and the atmosphere during the wedding highlights.
A nice package for those who want photography of the wedding ceremony, as well as the natural portraits included.

Documented storytelling of the wedding ceremony and portrait photography session • Martine’s calm presence, sense of humor, expert eye, and grace under pressure • Preparation meeting before the big day, to get to know each other and eat cake • Unlimited amount of color and black&white photos in high-resolution quality and with all rights included • Photos are delivered edited and ready to use digitally

BOOK NOW

ADDITIONAL ADD-ON SERVICES

 • Elopement photography — 2 . 0 0 0  N O K (Includes a 1,5-hour photo session and all photos ready to use. Ordinary price is 4.000 NOK)
 • Family photography — 1 . 5 0 0  N O K (Includes a 1,5-hour photo session and all photos ready to use. Ordinary price is 3.000 NOK)
 • Photo session the evening prior to the wedding – 4 . 0 0 0  N O K (Up to 3 hours of shooting and all photos ready to use)
 • Additional hours on the wedding day after midnight – 1 . 7 0 0  N O K pr hour
 • Photo session after the wedding – 4 . 0 0 0  N O K
 • Album (40 pages) – 4 . 0 0 0  N O K (Ordinary price 5.000 NOK)
8 QUICK FAQ
QUESTION
ANSWER

BOOKING

When booking, a reservation amount of 1.000 NOK is charged. Once the amount is paid, the date is guaranteed for you.

MEETING

We arrange a preparation meeting about one month before the wedding to get acquainted, make a schedule and discuss your wishes around the wedding pictures. If we're far away from each other, we can meet through phone or Skype.

PAYMENT

Prices listed are VAT included. The amount will be paid within one week after the wedding and the pictures will be handed out after receiving the payment. PS: Book me as a full or half-day photographer to get you 50% off portrait photography.

RIGHTS

You can use the images freely for private use (including social media) and supplies. I reserve the right to use the images I take in my own marketing after a review with you.

DELIVERY TIME

Unless otherwise stated, all images will be delivered within three to four weeks after the wedding. (Shorter delivery time can be agreed upon when needed)

EDITING

All the pictures you receive are finished edited, retouched and ready for enlargements and so on.

DELIVERY

The images are delivered digitally in a customer gallery via PassGallery. Other options can be arranged if this is not appropriate for you.

BACKUP

All original files are stored safely with me and at a storage service.

2
of
8